Programming Shimano Di3 systems

Uw Shimano Di2 (her)programmeren?

In 2009 kwam Shimano uit met Di2. Een revolutionair systeem, waarbij via één kabel op electronische wijze alle componenten van een fiets kunnen worden verbonden en aangestuurd: derailleurs, gearshifters, naaf-aansturingen, remmen etc.

Communicatie

Tevens kan het systeem communiceren met de bike computer of met fietsnavigatieapparatuur. Het is zelfs mogelijk het schakelen automatisch te laten plaatsvinden met behulp van dit systeem. Di2 voorziet ook in draadloze communicatie met telefoons en navigatieapparatuur.

Applicaties

Het Di2 systeem (dat eigenlijk een ‘CAN* BUS’ systeem is) wordt toegepast op racefietsen, mountainbikes, stadsfietsen en e-bikes. (*CAN=’Controller Area Network’; een netwerk-communicatiesysteem)

Analyse, (re)programmering, reparatie

Wij zijn enthousiaste e-bike gebruikers. We hebben ons toegelegd op het analyseren repareren en (re)programmeren van Shimano Di2 systemen op e-bikes. Denk daarbij met name aan Panasonic en aan Bosch aangedreven e-bikes. Merken: Flyer, Bosch

Interesse?

Heeft u hulp nodig bij het analyseren, (re)programmeren of repareren van uw e-bike met Shimano Di2 componenten, dan neem kontakt met ons op. We beschikken over de kennis, de ervaring en de benodigde apparatuur om u snel verder te helpen. Bel +31682635691 voor meer informatie.

Want to (re)program your Shimano Di2 system?)

In 2009 Shimano announced Di2. A revolutionary new system, that connects all bike components with ONE cable in an electronic fashion: derailleurs, gearshifters, naaf-aansturingen, breaks etc.

Communication

At the same time the system can communicate with the bike computer or bike navigation equipment. It is even possible to fuylly automate gearshifting using this system. Di2 also caters for wireless communication possibilities with smartphones and navigation equipment.

Application

The Di2 system (which actually is a ‘CAN* BUS’ system) is applied on racing bikes, mountain bikes, city bikes als well as e-bikes and pedelecs. (*CAN=’Controller Area Network’; a network-communication system)

Analysis, (re)programming, repairs

We are enthusiastic e-bike users. We have specialized in analysing, repairing and (re)programming Shimano Di2 systems on e-bikes. For now we mainly focus on Panasonic and Bosch propelled e-bikes. Brands: Flyer, Bosch

Interested?

Do you need help in analyzing, repairing or (re)programming your Shimano Di2 equipped e-bike, than please contact us. We have the knowledge, the experience as well as the necessary equipment to help you out. Call +31682635691 for more information.